Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - sklep.europlotery.com

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.europlotery.com;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.europlotery.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
4. Sprzedawca – GAMA ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14 05-825 Kozerki (Grodzisk Mazowiecki) NIP: 5291114313, REGON: 012131164
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GAMA ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14 05-825 Kozerki (Grodzisk Mazowiecki), a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Realizacja zamówień, dostawa i transport.

Laminaty grawerskie wysyłamy oddzielnie ze względu na występujące uszkodzenia podczas transportu.

Opcje i koszty wysyłki paczek do 29 kg:

1. Zakup tylko jednego rodzaju produktu (laminatu grawerskiego w formacie 60x60cm)
Przedpłata 24,90 zł brutto. Pobranie 30,75 zł brutto.
Do paczki możemy dołączyć w cenie wysyłki gumę do pieczątek do 25 sztuk

2. Zakup innego produktu niż laminat grawerski
Przedpłata 24,90 zł brutto. Pobranie 30,75 zł brutto.

3. Zakup dwóch różnych produktów. Aby nie narażać Klientów na zbyt wysokie koszty dostawy postanowiliśmy je pokryć częściowo.
Np.. Zakup laminatu grawerskiego + inny produkt zakupiony w sklepie np. łańcuszek kulkowy + pieczątki + długopisy
Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem dwóch kurierów ( 2 paczki)
Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury PROFORMA
W pierwszej paczce wysyłamy laminat grawerski, natomiast w drugiej paczce wysyłamy: łańcuszek kulkowy + pieczątki + długopisy

Koszt wysyłki laminatów 24,90 zł brutto

Koszt wysyłki pozostałych produktów 24,90 zł brutto

Koszty wysyłki za pobraniem
Laminaty 30,75 zł brutto
Pozostałe produkty 30,75 zł brutto

Przy wyborze opcji przedpłata wystawimy Państwu fakturę proforma, a zamówione towary zostaną wysłane po przesłaniu potwierdzenia przelewu lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie

Przy wyborze opcji pobranie wyślemy do Państwa paczkę lub paczki według powyższego cennika.

III. Postanowienia ogólne:

Firma Gama prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny https://sklep.europlotery.com/

Własnością Firmy Gama są również domeny www.europlotery.com
 oraz www.eurogama.com w których znajdziecie Państwo prezentację produktów.

Warunkiem dokonania zakupu w naszym sklepie jest akceptacja ponizszego regulaminu.

Natychmiast po poprawnym złożeniu zamówienia Sklep automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą podane przez Klienta dane zamówienia. Tą samą drogą wysyłane jest potwierdzenie wysyłki zamówienia.

Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych i usuwania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

  Klient może wybrać następujące formy płatności:

         - za pobraniem (Zamawiający płaci kurierowi przy dostarczeniu towaru)

         - przedpłatą - przelewem na konto sklepu

         - przelewem elektronicznym

         - przy odbiorze jeśli sam odbiera zakupiony towar

Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez przedstawiciela firmy kurierskiej, ta forma płatności nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 2000 zł netto.

Sklep zastrzega możliwość zażądania przedpłaty w przypadku wybranych produktów sprowadzanych na zamówienie lub konfigurowanych na życzenie klienta a także pokrycia kosztów wysyłki do Klienta przed realizacją zamówienia.

W przypadku wyprzedaży i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon i wysłany razem z towarem.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Towar wysyłany jest pocztą kurierską DPD lub UPS. Deklarowany przez przewoźnika czas dostawy to 1 dzień roboczy.

Koszt dostawy wynosi 24,90 zł brutto w przypadku zamówień do wagi 29 kg oraz 30,75 zł brutto za pobraniem do wagi 29 kg.

Czas realizacji zamówienia zawierającego towary dostępne w magazynie (oznaczone jako "produkty dostępne", wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Czas ten zaczyna biec od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu:

- złożenia zamówienia - w przypadku płatności za pobraniem lub przelewem elektronicznym

- wpłynięcia środków na wskazany numer konta - w przypadku płatności przelewem

W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia (w zależności czy towar już jest w porcie czy płynie). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć realizacji zamówienia.

 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient może poprosić o wysyłkę częściową (rozbicie zamówienia).

W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru (brak na magazynie i u dostawców), Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od chwili anulowania zamówienia na wskazane przez Niego konto.

Roszczenia z tytułu niekompletności, uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu niezgodności lub protokołu szkody, sporządzonego w obecności kuriera. W innych przypadkach reklamacje stają się bezzasadne.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru (zgodnie z przepisami o zawieraniu umów na odległość Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów). Towar taki nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Urządzenie należy odesłać na adres Sklepu:

Gama
ul. Orlicz-Dreszera 14
05-825 Kozerki

na własny koszt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z numerem konta bankowego. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) osoba, która kupiła sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupiła nowy produkt. Klienci Sklepu, którzy w momencie zakupu chcieliby skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odesłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2012r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Najważniejsze informacje w skrócie:

1. Klient ma prawo na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn w terminie 14 dni i 14 dni na zwrot towaru nieużywanego w stanie nienaruszonym, tak aby w przypadku rezygnacji z zakupu była możliwość odsprzedania towaru sprawnego technicznie jako nowego.

2. W przypadku rezygnacji zakupionego towaru Kupujący zobowiązuje się odesłać towar na własny koszt i zabezpieczyć przesyłkę w sposób taki, aby opakowanie nie zostało uszkodzone.

3. Za uszkodzenie opakowania (pudełka) uważa się wszelkie:
- wgniecenia, podziurawienia, zalania, rozerwania, oklejenia taśmą pakową lub inną, porysowanie, przecięcie, pomazanie, ubytki itp.

4. Koszty przesyłek w przypadku nieuzasadnionych reklamacji ponosi Klient.

5. Naprawy sprzedawanych przedmiotów są dokonywane na koszt Sprzedającego

6. Zwroty i reklamacje:

PROSIMY O SPRAWDZENIE PRZY ODBIORZE W OBECNOŚCI KURIERA CZY TOWAR NIE ZOSTAŁ USZKODZONY. JEŚLI ULEGŁ USZKODZENIU W CZASIE TRANSPORTU PROSZĘ SPISAĆ PROTOKÓŁ PRZY KURIERZE. BEZ PROTOKOŁU USZKODZENIA TOWARU NIE BĘDZIEMY MIELI PODSTAWY DO UWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI.

W przypadku zwrotu lub reklamacji prosimy odesłać towar kurierem na adres:

Gama
ul. Orlicz-Dreszera 14
05-825 Kozerki


7. Po otrzymaniu od Państwa towaru sprawdzimy czy nie jest uszkodzony.

8. Wystawimy fakturę korygująca i prześlemy do Państwa jej KOPIĘ w celu podpisania i odesłania do nas.

9. Po potrzymaniu podpisanej KOPII faktury korygującej przelejemy zwrot należności na podane przez Państwa konto pomniejszony o koszty wysyłki.

NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM

Koszt przesyłek ponosi Kupujący.

Dokładamy wszelkich starań aby sprzedawane przez nas produkty były niezawodne.

IV. Reklamacje dotyczące Towarów

1. GAMA ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14 05-825 Kozerki (Grodzisk Mazowiecki),  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@europlotery.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GAMA ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14 05-825 Kozerki (Grodzisk Mazowiecki) , mailowo na adres: biuro@europlotery.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni.

V. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo codziennie obdarzacie dokonując niejednokrotnie zakupów bez wcześniejszej prezentacji zarówno urządzeń tańszych oraz tych najdroższych jakie posiadamy w ofercie.
 
Pozdrawiamy, zapraszamy do współpracy i dziękujemy za zaufanie jakim obdarzają nas codziennie nasi stali i nowi Klienci.