Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówień zawierających towary dostępne w magazynie (oznaczone jako "produkty dostępne", wynosi od 1- 3 dni roboczych.

Czas ten zaczyna biec od pierwszego dnia roboczego, następującego po:

dniu złożenia zamówienia - w przypadku płatności przy odbiorze, lub przelewem elektronicznym;

od dnia wpłynięcia środków na wskazany numer konta - w przypadku płatności przelewem.

W szczególnych okolicznościach (okres przedświąteczny, trudne warunki atmosferyczne) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia (zwykle do 2 tygodni). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru (brak na magazynie i u dostawców), Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od chwili anulowania zamówienia.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient ma możliwość wyboru realizacji częściowej, co oznacza natychmiastową wysyłkę dostępnych towarów.

Klient jest informowany pocztą elektroniczną w dniu wysyłki zamówienia. Zgodnie z deklaracją przewoźnika, przesyłka powinna zostać dostarczona kolejnego dnia roboczego w godzinach 9-20.

W przypadku, gdy kurier nie zastanie adresata – zwykle pozostawi awizo z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu ponownej dostawy lub odebrania w najbliższym punkcie.

Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Jest to warunkiem ewentualnego dochodzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.